| Hỗ Trợ

Xin chào, MEBAF giúp được gì cho bạn?

Câu hỏi hàng đầu

Dành cho đối tác
  • Làm thế nào để đăng ký trở thành Đại lý Mebaf 
  • Mức phí hoa hồng áp dụng cho Mebaf 
  • Hồ sơ xuất xứ hàng hóa
  • Chính sách ký gửi hàng hóa
  • Liên kết tiếp thị và drop
  • Giới thiệu sản phẩm với Mebaf

Feedback

Chúng tôi rất muốn nghe những suy nghĩ hoặc phản hồi của bạn về cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn!

Bạn cần thêm trợ giúp?

Chúng tôi luôn ở đây hỗ trợ bạn,  Từ thứ hai – Chủ Nhật: 8:00 – 22:00. 

Hoàng Phan Thái, Tp.Vinh

098682025

support@mebaf.vn